Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2005

Địa chỉ download mới của VietSpider

Bản dành cho người dùng thông thường tải tại đây :
http://forge.objectweb.org/project/download.php?group_id=151&file_id=4606
(chọn một trong những link - chỗ có quốc kì để download )

Bản dành cho người dùng đã cài đặt JRE 1.5 trở lên :
http://forge.objectweb.org/project/download.php?group_id=151&file_id=4605
(chọn một trong những link - chỗ có quốc kì để download )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

nhudinhthuan@gmail.com