Thứ Năm, 29 tháng 9, 2005

JBoss và Microsoft hợp với nhau.

Ngày 27 tháng 9 vừa qua, JBoss và MS đã loan báo rằng họ đã đạt được một thỏa thuận hợp tác. Theo đó, cả hai công ty sẽ cùng cải tiến khả năng làm việc giữa sản phẩm JBoss Enterprise Middleware System (JEMS) và Microsoft Windows Server bao gồm 4 lĩnh vực chính sau:
-Bảo mật.
-Web service.
-Quản lí môi trường làm việc của JEMS sử dụng Microsoft Operations Manager .
-Lựa chọ SQL Server cho các khách hàng của Hibernate và EJB 3.0 .

1 nhận xét:

  1. Nice Blog!!!   I thought I'd tell you about a site that will let give you places where
    you can make extra cash! I made over $800 last month. Not bad for not doing much. Just put in your
    zip code and up will pop up a list of places that are available. I live in a small area and found quite
    a few. MAKE MONEY NOW

    Trả lờiXóa

nhudinhthuan@gmail.com