Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2005

Google Personalized Search

Google Labs vừa công bố bản beta của Personalized Search, các tính năng đã sẵn sàng cho người sử dụng.

1 nhận xét:

  1. Personalized Search là một công cụ cho phép cá nhân hóa kết quả tìm kiếm của người sử dụng. Khi đó, nếu người sử dụng đăng nhập vào tài khoản đã đăng ký với Google, và khi họ tìm kiếm trên Google Search, mọi kết quả mà người dùng lựa chọn sẽ được lưu lại vào Historry của Personalized Search. Những kết quả đó có thể được tìm kiếm lại.

    Bookmarks là tính năng cho phép sử đổi, cập nhật hay ghi lại một số thông tin với kết quả tìm kiếm. Mọi dữ liệu được lưu lại và có thể được truy cập trong tương lai. Tính năng Bookmarks là một tính năng rất hay, cho phép lưu trữ kết quả tìm kiếm cá nhân với những ghi chú. Personalized Search trợ giúp việc tạo ra những nhật ký tìm kiếm của mỗi cá nhân. Nhật ký này cũng có khả năng loại bỏ những bản ghi không cần thiết.
    Personalized Search hiện đã triển khai vào 39 tên miền với 12 ngôn ngữ, rất tiếc lại không có tiếng Việt. Nếu như bạn đã có tài khoản ở Google có thể thử nghiệm sản phẩm tại đây .

    Trả lờiXóa

nhudinhthuan@gmail.com