Thứ Ba, 1 tháng 11, 2005

Phân tích PEST/STEP đối với Việt nam trong ngành phần mềm

Đọc lại báo cáo “Ngành công nghiệp phần mềm đang phát triển của Việt Nam: Cạnh tranh, vị thế và chiến lược trên thị trường toàn cầu” của Axam Trade và Viện Nghiên cứu Châu Á Kenan . Xin trích đăng bản phân tích PEST/STEP.

8 nhận xét:

 1. Các quan chức nhà nước, các nhà hoạch định chính sách và các nhà đầu tư xem xét có thể đóng góp cho sức cạnh tranh trong ngành như thế nào, họ phải nhìn xa hơn các thách thức và các vấn đề then chốt mà các công ty riêng lẻ phải đối mặt, tức là xem xét các vấn đề ảnh hưởng đến tất cả các công ty. Một cơ chế để đánh giá như vậy là phân tích "PEST". Một phân tích PEST khảo sát đặc điểm riêng của quốc gia về môi trường vĩ mô bên ngoài, định lượng và định tính tác động lên tất cả các công ty. "P.E.S.T." là viết tắt của các Political - Chính trị, Economic - Kinh tế, Social - Xã hội và Technological - Công nghệ.
  Các yếu tố bên ngoài thường nằm ngoài tầm kiểm soát của công ty và thường thể hiện như những nguy cơ ("pest" còn có nghĩa là "gây hại", "tai họa"). Đối với những người lạc quan, các thay đổi trong môi trường bên ngoài có thể tạo ra các cơ hội mới, cho nên, thứ tự của các chữ cái có thể được sắp xếp lại thành một phân tích "STEP". Dưới đây là phân tích có liên quan tới ngành phần mềm ở Việt nam:

  Trả lờiXóa
 2. 1. Political – Chính trị

  - Sự ổn định về chính trị : Rất ổn định (+)
  - Rủi ro xung đột quân sự : thấp so với các nước như Ân Độ (+)
  - Khung pháp lý cho hiệu lực của hợp đồng : Vừa định hình, còn sửa đổi (bt)
  - Bảo vệ sở hữu trí tuệ : Yếu nhất trên toàn thế giới (-)
  - Các đối tác về thương mại được ưa chuộng : Phê chuẩn Hiệp định thương mại BTA với Mỹ đặt đất nước vào tình thế thuận lợi hơn với các khách hàng (+).
  - Thuế : Khuyến khích thuế ưu đãi cho các công ty phần mềm (+)
  - Pháp chế về tiền lương : Mức lương tối thiểu thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn của ngành (+)
  - Các quy định và biểu giá : Giá viễn thông đã giảm tới mức trung bình thấp , thậm chí là thấp hơn so với một số khu vực (+)
  - Pháp chế về tiền lương : Tiền lương tối thiểu thấp hơn rất nhiều so với ngưỡng chuẩn của ngành (+)
  - Tuần làm việc : Chuẩn (bt)
  - Lợi ích của người lao động : Bỏ nhiều thứ, tuỳ thuộc người lao động.
  - Hỗ trợ về chính sách cho ngành : Ngành được ưu đãi (+)

  Chú thích : (+) Tốt; (bt) Bình thường; (-) Không tốt (liên quan tới các nước đang cạnh tranh)

  Trả lờiXóa
 3. 2. Economic - Kinh tế


  - Hệ thống kinh tế : Theo đuổi hòa nhập với hệ thống toàn cầu, đang hoàn thiện(bt)
  - Can thiệp của chính phủ vào thị trường tự do : Xa rời khỏi kế hoạch hóa từ trung ương và đang cải thiện (bt)
  - Mức ổn định tỉ giá hối đoái : Ổn định (bt)
  - Hiệu quả của các thị trường tài chính : Thị trường chứng khoán non nớt, đầu tư mạo hiểm rất nhỏ (-)
  - Chất lượng hạ tầng cơ sở : Rất nghèo nàn trong đó chi phí thuê cơ sở vật chất cao còn ở mức cao, đang cải thiện (-)
  - Mức độ lành nghề của lực lưọng lao động : Mạnh về kỹ thuật (+), yếu về quản lý (-)
  - Chi phí nhân công : Thấp (+)
  - Tốc độ tăng trưởng kinh tế : Cao và ổn định nhiều năm liền (+)
  - Tỉ lệ thất nghiệp : Tỉ lệ thất nghiệp cao (bt)
  - Mức lãi suất và lạm phát : Ổn định (+)
  - Lợi thế so sánh như là nước chủ nhà : Có vấn đề về hình ảnh trong số các công ty khách hàng và các nhà đầu tư tiềm năng (-)

  Chú thích : (+) Tốt; (bt) Bình thường; (-) Không tốt (liên quan tới các nước đang cạnh tranh)

  Trả lờiXóa
 4. 3. Social - Xã hội

  - Nhân khẩu học : Dân cư trẻ, rất thiết tha hòa nhập vào giao lưu kinh tế toàn cầu (ví dụ, kỹ năng tiếng Anh trong lớp người trẻ rất phổ biến) (+)
  - Khuynh hướng giáo dục : Tỉ lệ biết đọc, biết viết cao, giáo dục được đánh giá cao trong văn hóa (+)
  - Cơ hội giáo dục : Nghèo nàn, các trường học không theo kịp trình độ cần thiết (-)
  - Tinh thần đấu thầu : Cao, các ngành có lợi nhuận nhìn thấy nhiều người mới vào tham gia
  - Chia sẻ thông tin : Các thông tin không được chia sẻ mà thường bị dấu kín. Tạo nên rủi ro khi ra quyết định (-)


  Chú thích : (+) Tốt; (bt) Bình thường; (-) Không tốt (liên quan tới các nước đang cạnh tranh)

  Trả lờiXóa
 5. 4. Technological - Công nghệ

  - Các phát triển công nghệ hiện nay : Cơ sở công nghệ hiện còn hạn chế nên Việt nam có cơ hội nhảy tắt hơn các nước khác(+)
  - Tốc độ phổ biến công nghệ : Cơ chế cho việc phổ biến công nghệ và thông tin nghèo nàn nên các quyết định đưa ra thường không có luận cứ

  Chú thích : (+) Tốt; (bt) Bình thường; (-) Không tốt (liên quan tới các nước đang cạnh tranh)

  Trả lờiXóa
 6. Số yếu tố môi trường vĩ mô tiềm năng rõ ràng không giới hạn. Thực tế, các công ty riêng rẽ không thể trông đợi vào việc thay đổi các yếu tố này, cho nên họ phải ưu tiên những gì ảnh hưởng nhất tới ngành. Đối với chính phủ, các nhà hoạch định chính sách và các bên tham gia khác, thách thức là phải xác định những yếu tố nào có lợi cho tất cả các công ty tham gia vào ngành công nghiệp này.
  Trong khi thay đổi một bất lợi (-) thành một lợi thế (+) trong phân tích PEST/STEP có lợi ích tích cực cho nhiều khối và ngành công nghiệp của Việt nam, hành động cần có cho thay đổi này kéo theo sự tham gia của những người ra quyết định khác nhau và những quyền lợi khác nhau.
  Cách thức các cơ quan chồng chéo nhau đòi hỏi các vùng riêng rẽ của sức cạnh tranh, cũng khác nhau như là các yếu tố môi trường vĩ mô tác động lên ngành. Các bộ, các văn phòng, và các cơ quan tham gia khác không thể thay đổi được các yếu tố kinh tế vĩ mô một cách đơn lẻ mà trước hết phải đầu tư nỗ lực vào các bài học của sự đồng tâm nhất trí trước khi những thay đổi có ý nghĩa có thể xảy ra.

  Trả lờiXóa
 7. thanks for this useful information.It helps me a lot

  Trả lờiXóa
 8. tks a rat nhiu, e dang hoc ve cai ny, chua hiu lem, nen bai a co ich cho em lem. tren mang it bai phan tich pest lem toan swot thui ak

  Trả lờiXóa

nhudinhthuan@gmail.com