Thứ Tư, 8 tháng 3, 2006

Tài liệu về java.util.concurrent

Java 5 giới thiệu thêm một gói mới là java.util.concurrent (JSR 166) gồm những class dành cho concurrent programming. Đây là một vấn đề thuộc hàng khoai và nguồn tài liệu viết về nó cũng không nhiều. Tình cờ vào ibm.com vớ được một document khá hay của tác giả Brian Goetz. Nơi tài liệu cất giữ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

nhudinhthuan@gmail.com