Thứ Tư, 27 tháng 9, 2006

Cài đặt event listener cho component

Đây là một cách thức cài đặt event cho một component trong java, dùng annotation config và reflection.

Thi nhân khóc

Đem chữ nghĩa ra chợ đời lạc lõng
Để lo ngày, hai bữa, có cơm xơi
Tôi đem thơ rao khắp phố cùng người
Không bán nổi một đồng hời giấy mực

Chủ Nhật, 24 tháng 9, 2006

Thứ Năm, 21 tháng 9, 2006

Dò tìm

Thử nghiệm một thời giam dù đã rất ưng ý nhưng cuối cùng lại phải remove vì không đủ sức để làm, phải chăng mình càng ngày càng tham vì muốn ôm đồm nhiều thứ quá.

Thứ Tư, 20 tháng 9, 2006

Khói chiều 3

Bước chân mòn trên lỗi cũ buồn thiu
Cỏ úa vương trong cả gió hoang chiều
Cô nơi ấy có còn thương nhớ xóm
Giữa thu tàn, u tịch khói đìu hiu

Thứ Sáu, 15 tháng 9, 2006

Chớm thu

Chút lạnh lùng gợn lại cái run mình trong thu se gió, xa mơ, tuổi thơ ấm áp với cánh diều giữa chiều đương tàn xuống.Thu ... lại về.

Thứ Hai, 11 tháng 9, 2006

Cuộc cách tân xa ... bình dân

Một thú vui ít ỏi trong xã hội loạn "giá trị văn hóa" ngày nay của tôi là thơ. Tôi tìm đến thơ để lưu trữ cho mình cái lãng mạng còn lại ít ỏi sau những dòng code vô nghĩa. Thơ, ngút ngàn thơ nhưng chẳng có nhiều cái hay để đọc.

Thứ Năm, 7 tháng 9, 2006

Thứ Ba, 5 tháng 9, 2006

util concurrent - vài dòng

- CyclicBarrier : thực thi nhiệm vụ khi các thread chạy xong
- AtomicInteger : lock-free thread-safe programming on single variables.