Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2007

Phân trang với Rowset Interface

Từ Java 5, Sun có bổ sung một số interface cho Rowset interface, chúng được extend từ CachedRowSet, và ta có thể phân trang với CachedRowSet Interface.

Thứ Ba, 27 tháng 3, 2007

Một ngày với JSon

Tôi mất trọn một ngày để cài đặt JSon lib, một thư viện cho phép chuyển đổi giữa Java Bean tới JSon Object.

Thứ Tư, 14 tháng 3, 2007

Sở thích viết code của tôi - Phần 5(Generic)

Với lập trình, kế thừa không còn là khái niệm xa lạ. Generic cũng vậy, là một trừu tượng dữ liệu, bản thân chúng cũng có thể kế thừa hoặc được kế thừa từ một kiểu dữ liệu khác.

Bài viết thứ hai.

Bài viết thứ nhất.


Hướng dẫn cài đặt database với Vietspider.

Để cài đặt database ngoài với Vietspider, bạn cần download gói sau với các script dành cho : Oracle, HSQL, ApacheDB, PostGres, MS SQL Server 2000-2005, MySQL ở đây. Nếu muốn sử dụng với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác, bạn cần sửa các scripting này phù hợp với database mà bạn lựa chọn. Hướng dẫn cài đặt sau sẽ lựa chọn MySQL. Xem thêm nội dung bài viết.

Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2007

Ảo vọng

Rét tháng hai, cái rét cứng người, cái rét của một chút lấm tấm mưa phùn, buốt đến thấu da, thấu thịt.

Thứ Năm, 8 tháng 3, 2007

U em - V2

Đầu thôn treo ánh trăng rằm
Cũng là chúng bạn mấy lần chủ trương
Cấm em u khóa cửa buồng
Sợ em mất nết ra đường tìm giai

Thứ Tư, 7 tháng 3, 2007

Thứ Năm, 1 tháng 3, 2007

Sở thích viết code của tôi - Phần 4 (Generic - 2)

phần trước, tôi đề cập đến generic cùng những hiểu biết về cài đặt trong Collections framework. Xét về khía cạnh sử dụng, chắc nó cũng không còn xa lạ với nhiều người. Ở bài viết này, xin được trình bày về các thức cài đặt generic trong code cụ thể.