Thứ Sáu, 23 tháng 11, 2007

Du mộng

Cách thủy vữa mêng mông, du mộng can vào im vắng khóe đêm lạc ánh sao trời. Cơn lạnh, kéo tấm chăn mềm, ta thở phà vào bẵng quên trong mộng mị. Thương, ảo ảnh đan xen những niềm thương cũ kỹ. Mùi của ẩm mốc tỏa từ chớm đông giá kéo dãn chiếc áo len. Mùa xa xăm thành một bản thương ca hò hẹn lúc thời khắc trở giời.

Thứ Năm, 22 tháng 11, 2007

Sorting Really Big Files - Merge Sort

Code sort nội dung của một file text lớn theo dòng trên mô hình của merge sort. Các thức này hiệu quả khi phải sort nội dung tập tin mà chúng ta không thể load hết chúng vào bộ nhớ. Hiệu quả làm việc khi dữ liệu lên đến hàng mb hoặc gb.

Thứ Bảy, 17 tháng 11, 2007

Danh sách các hệ thống tổng hợp dữ liệu và tìm kiếm của Việt Nam

Khoản này đang nóng nha, dưới đây là một số dịch vụ tìm kiếm, dĩ nhiên trong thời gian tới chúng ta sẽ chứng kiến thêm các dịch vụ tìm kiếm khác nữa.

Thứ Tư, 14 tháng 11, 2007

Điên 3

sư cả bầy kéo nhau đi niệm phật
sãi nằm không vắt yếm ở cửa thiền
mấy quan bà đương đội lễ nịnh tiên
quen thói nguýt, miệng than phiền: của nợ!

Thứ Tư, 7 tháng 11, 2007

BTree - Vài dòng code

Cài đặt BTree ở mức đơn giản, nhanh. Nó hỗ trợ 3 phương thức cơ bản insert (add or update), contains (kiểm tra có hay không), delete (xóa dữ liệu).