Thứ Ba, 27 tháng 5, 2008

VS3 Build 10: Dạng trang duyệt trong cấu hình luồng tải

Dạng trang duyệt là một dạng mẫu thức chung để chương trình tải (Crawler) dựa vào đó mà đi vào những liên kết sâu hơn trong website.

Chủ Nhật, 25 tháng 5, 2008

Java 6 update 10 beta lỗi

Khuyến cáo cả nhà, bản Java SE 6 Update 10 Beta chưa ổn định, lỗi. Do đó, khi chạy VietSpider 10, xin hãy dùng các bản thấp hơn và ổn định hơn. Nếu dùng bản này, khi chạy VietSpider hay nhiều ứng dụng Java khác có thể bị crash và thoát khỏi chương trình. Xin hãy dùng Java Runtime Environment (JRE) 6 Update 6 hoặc JDK 6 Update 6. Tải tại http://java.sun.com/javase/downloads/.

Thứ Bảy, 24 tháng 5, 2008

Lấy toàn bộ nội dung trang Web, không bóc.

VietSpider 10 đã có. Nhưng chỉ là bước thử nghiệm đầu tiên của chức năng này. Bắt đầu từ phiên bản build 11, việc lấy toàn bộ nội dung trang web sẽ được triển khai.

Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2008

Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2008

Thứ Ba, 13 tháng 5, 2008

VietSpider 3 build 10 release bản free

VietSpider 3 build 10 free chính thức phát hành. Bản cập nhật mới nhất vào ngày 12/05/08 fix một số bug. Xin hãy download lại bản này nếu đã download build 10 (cũ). Bên cạnh bản dùng cho Windows, một bản chạy trên Linux cũng được thử nghiệm.
Download tại SourceForge VietSpider 3 build 10.

Thứ Sáu, 9 tháng 5, 2008

Java Annotation là gì?

Trong việc phát triển các thư viện, framework, công cụ,... chúng ta cần đánh dấu các hàm, class hoặc phương thức để có thể tìm kiếm đúng và nhanh hơn cho một tiến trình xử lý. Đặt mình vào hoàn cảnh này, bạn phải làm như thế nào?

Thứ Năm, 8 tháng 5, 2008

Bằng lăng nở

Tôi chẳng yêu màu tím, nhưng mỗi độ hạ về nhìn cánh bằng lăng nở, tôi lại khơi gợn lại nỗi buồn.

Chủ Nhật, 4 tháng 5, 2008