Chủ Nhật, 25 tháng 5, 2008

Java 6 update 10 beta lỗi

Khuyến cáo cả nhà, bản Java SE 6 Update 10 Beta chưa ổn định, lỗi. Do đó, khi chạy VietSpider 10, xin hãy dùng các bản thấp hơn và ổn định hơn. Nếu dùng bản này, khi chạy VietSpider hay nhiều ứng dụng Java khác có thể bị crash và thoát khỏi chương trình. Xin hãy dùng Java Runtime Environment (JRE) 6 Update 6 hoặc JDK 6 Update 6. Tải tại http://java.sun.com/javase/downloads/.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

nhudinhthuan@gmail.com