Thứ Năm, 31 tháng 7, 2008

Phần 3 của bài viết Web 2.0, 3.0.

Tôi đang chuẩn bị đề tài cho một buổi Seminar nhỏ ở Hà Nội. Đang có hai vấn đề lựa chọn, bao gồm:
- Bàn về việc ứng dụng AJAX, nên hay không?
- JavaFX trong xu thế RIA của Web Application.

Bài viết cũ nhưng hôm nay mới có dịp xem xét lại. Bàn viết bàn về những mặt trái của việc dùng AJAX trong Web Site.

Thứ Tư, 30 tháng 7, 2008

Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2008

Chuyển từ Java Object sang XML và ngược lại

Bộ HTMLParser ngoài khả năng chuyển HTML Text sang HTML DOM còn đảm nhận rất nhiều chức năng khác dành riêng cho xử lý dữ liệu XML như parse XML document, chuyển dữ liệu từ Java object tới XML document hoặc ngược lại, đọc các chuẩn RSS, Atom,... (Thư viện xử lý riêng cho XML chỉ 130kb hỗ trợ hết reference character, CDATA,... = > Download tại đây)

Ví dụ dưới đây minh họa các thức chuyển một Java Bean sang XML và ngược lại.

Thứ Năm, 24 tháng 7, 2008

Quãng trắng - Phần 6

Ngoài trời đã tối đen như mực, mưa chỉ còn lất phất. Tiếng rầm rì tụng, tiếng mõ đều đặn gõ. Meo bụng đói, gã dại chân tê quỳ. Gió mạnh hơn, rít lên hờn hận, xoáy vào màng nhĩ rọi buốt. Hai cây nến đang bập bùng cháy bỗng dưng phụt tắt. Bát hương bùng lên thành một ngọn lửa lớn đùng đùng. Vị sư già mau miệng lâm dâm, tiếng mõ dồn nhịp vồn vã.

Thứ Bảy, 19 tháng 7, 2008

Ví dụ về XMLParser với VietSpider HTMLParser 2 build 7

Bộ HTMLParser ngoài khả năng chuyển HTML Text sang HTML DOM còn đảm nhận rất nhiều chức năng khác dành riêng cho xử lý dữ liệu XML như parse XML document, chuyển dữ liệu từ Java object tới XML document hoặc ngược lại, đọc các chuẩn RSS, Atom,... (Thư viện xử lý riêng cho XML chỉ 130kb hỗ trợ hết reference character, CDATA,... = > Download tại đây)

Ví dụ dưới đây minh họa các thức chuyển từ một tập XML text sang 1 XMLDocument.

Thứ Hai, 14 tháng 7, 2008

Quãng trắng - Phần 5

Say. Vui người ta uống, buồn người ta cũng uống, còn gã chán đời nên phải uống. Tiền nong kiếm được có khi nướng sạch vào hơi men. Những cơn say khiến gã phờ phạc, gầy mòn và bệnh tật. Những cơn say đập phá, chửi bới, điên loạn. Gã rống, vãn phận người, ăn vạ trời, vạ đất, vạ cả vợ con gã. Đứa trẻ cũng vì gã mà khóc thét. Hai tiếng khóc tranh giành, bẵng quên cam chịu của người đàn bà.