Thứ Hai, 18 tháng 8, 2008

Website Parse Template

Một chuẩn xuất hiện trong thời đại Web 3.0?
(Bài tiếp theo của loạt bài viết Web 2.0, 3.0.)

Thứ Sáu, 8 tháng 8, 2008

Quãng trắng - Phần 7

Sòng sọc một hơi thuốc lào nhờ nhợ khói say. Gã chống tay lên cằm quăng vời vợi dõi. Những mảng hoen ố hồi ức bong phong rêu cũ vỡ. Chói nắng dài, ngưng giọt đắng đọng thời thiếu thốn, khom bụng nhô sườn rít ròn điếu nuốt ký ức vào tận ruột gan. Ruột gan điên đảo, cồn cào. Bởi lưỡi đã chấm vào mem say. Cái chai sành chổng đít lên trời rót giãy bỏng họng. Gã nghiêng ngả, gió đu vai, kéo đầu, văng sã cánh tay vung lùng quanh bốn phía.

Thứ Tư, 6 tháng 8, 2008

Extract data từ Forum

Ví dụ về extract data từ forum, cụ thể là từ một thread trong forum.java.net. Sử dụng thư viện VietSpider HTMLParser build 7 (download tại đây).

Chủ Nhật, 3 tháng 8, 2008