Thứ Tư, 29 tháng 10, 2008

Tài liệu về Java Generic

Nằm trong series bài viết "Sở thích viết code của tôi" được post lên blog khá lâu. Nay có dịp tổng hợp lại thành một bản tài liệu đầy đủ về Java Generic.

Tài liệu dành cho người đã biết Java có tổng hợp kinh nghiệm thực tế công việc. Tài liệu tiếng Việt. Tải hoặc xem

Thứ Hai, 27 tháng 10, 2008

Kỹ thuật rút trích ý niệm trong moom.vn

Moom.vn đang tiến hành cài đặt và vận hành thử kỹ thuật rút trích ý niệm từ nội dung. Đây là một trong những tính năng "ngữ nghĩa" trong hệ thống search của chúng tôi.

Thứ Ba, 14 tháng 10, 2008

Sửa nội dung trong VietSpider Build 12

Bản build 12 đã tích hợp tích năng sửa nội dung trong VietSpider. Tính năng dành cho các bản thương mại của VietSpider. Xem hình.

Thứ Năm, 9 tháng 10, 2008

Cưỡi mộng

Lâu lắm rồi mới viết lách cái khoản này!

Ta thõng đời nhìn xuống đáy đêm thâu
Nghe nỉ non tiếng giãi giầu than vãn
Lũ ngoa ngôn rỉ tai lời bầu bạn
Để cung sầu hờn oán trách đằng lưng