Thứ Tư, 29 tháng 4, 2009

Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2009

Thứ Tư, 22 tháng 4, 2009

Nhập gì vào LinkGenerator trong phần cấu hình luồng của VietSpider?

Khi config nguồn, trong phần thuộc tính, chúng ta sẽ bổ sung Generator giúp VietSpider tự sinh hoặc lưu trữ các liên kết mà không cần phải vào trang web. Dưới đây là một số thông số.

Thứ Hai, 20 tháng 4, 2009

Cưỡi người - Phần 6

Nèo ể oải cào trên mặt ruộng, từng đám rêu nhớt bám quanh gốc lúa xen những cỏ lăn lún phún. Lúa mởn xanh cái vẻ đẫy phân chuồng mượt mà. Mênh mông đồng, nhấp nhô những nón trắng cúi chốc chốc ngẩng người ưỡn ngực ngắm giời mây. Giời xầm xì, cơn mưa phùn đêm qua ngấm nát nhoét con đường đất dẫn vào làng. Bảy sào ruộng, Nèo cào đến hai lượt mà vẫn lắm cỏ lăn, thài lài, rau lác. Chẳng mấy chốc lại đòng đòng, giỗ rồi cúi gục bông mà chín. Năm tháng cứ vèo trôi đánh cướp dần thanh xuân thời con gái. Có lẽ Nèo phải ở vậy mà nuôi u.