Thứ Năm, 23 tháng 7, 2009

VietSpider Data Extractor - VDER

Là một phiên bản VietSpider không bóc tách tin tức. VietSpider Data Extractor cho phép người dùng bóc tách bất cứ thứ gì trên Web sau đó và định dạng kết quả ra tài liệu XML. Một khi đã có tài liệu XML này, lập trình viên, nhà quản trị có thể xây dựng hệ thống hoặc tích hợp dữ liệu với các hệ thống, phần mềm đã có.

1 nhận xét:

 1. Một số khả năng của VDER (VietSpider Data Extractor):

  - Bóc tách bất cứ loại dữ liệu gì trên các Website.
  - Người dùng tự định nghĩa dữ liệu bóc tách. Tức tự định nghĩa định dạng XML đầu ra với mỗi Website nguồn. Cụ thể, người dùng có thể map dữ liệu vào các trường (Field) mà họ tự định nghĩa.
  - Hỗ trợ login và các website cần đăng nhập. Hỗ trợ truy vấn qua form (chẳng hạn các site bắt người dùng nhập vào mẫu tìm kiếm mới cho ra kết quả).
  - Hỗ trợ các cơ chế sinh các liên kết để truy vấn trực tiếp tới Website nguồn.
  - Hỗ trợ nhiều loại cơ sở dữ liệu quan hệ như MySQL, SQL Server, Oracle, Postgres,...
  - Chống lại việc các Website chặn crawler khi truy vấn.
  - Giao diện đồ họa mạnh mẽ và linh hoạt.

  Và rất nhiều các khả năng khác nữa.

  - Bạn có thể tải chương trình miễn phí tại SourceForge
  - Xem một số hình ảnh giới thiệu chương trình tại đây

  Trả lờiXóa

nhudinhthuan@gmail.com