Thứ Tư, 26 tháng 8, 2009

Hướng dẫn cài đặt Joomla Plugin.

File hướng dẫn đã đi kèm trong chương trình tải từ SourceForge.net. Có thể xem lại ở đây.

1 nhận xét:

 1. Phía client:
  - Vào thư mục data/client
  - Mở file plugin.config
  - Tìm đến dòng: #org.vietspider.content.joomla.JoomlaSyncArticlesPlugin
  hoặc #org.vietspider.content.drupal.DrupalSyncArticlePlugin
  - Bỏ dấu # đi và lưu lại

  Phía server:
  - Vào thư mục data/system
  - Mở file plugin.config
  - Tìm đến dòng: #org.vietspider.content.joomla.JoomlaSyncArticlesPlugin
  hoặc #org.vietspider.content.drupal.DrupalSyncArticlePlugin
  - Bỏ dấu # đi và lưu lại.

  Khởi động lại VietSpider sau đó tiến hành cấu hình với đúng Joomla hoặc Drupal Server của bạn.

  Xem thêm tại http://headvances.com/vietspider/joomla/joomla%20install3.html

  Trả lờiXóa

nhudinhthuan@gmail.com