Thứ Tư, 23 tháng 9, 2009

Java: Nhanh hơn - mạnh hơn - nhẹ hơn ngay từ lúc coding - Phần 2

Sự trong sáng trong viết mã lệnh là nhân tố cần đạt đến đầu tiên. Sau đó là tốc độ và bộ nhớ rồi đến khả năng linh hoạt khi coding. Bài viết thứ 2 trong loạt bài viết chuẩn bị cho seminar vào 25/09/09 tại FPT-Aptech.

Thứ Ba, 22 tháng 9, 2009

Cưỡi người - Phần 14

Béo, tên thật là Cắng - Hồ Thị Cắng. U Cắng bán lòng lợn ở cổng chợ tự bao giờ chẳng rõ. Đến khi Cắng nhớn, bà trao cả cơ nghiệp cho Cắng trông nom. Cắng theo mẹ bán hàng từ nhỏ nên thạo việc lắm, ăn nói lại có duyên, cứ đá đưa nịnh chuyện khách khiến lòng lợn ngày càng đắt hàng. Bán chạy hơn mẹ, Cắng nhờ người đóng bảng hiệu to tướng treo trước cửa: "THANH CẮNG - LÒNG LỢN TIẾT CANH GIA TRUYỀN".
Cưỡi người - Phần 13 - Phần 12 - Phần 11 - Phần 10 - Phần 9 - Phần 8 - Phần 7 - Phần 6 - Phần 5 - Phần 4 - Phần 3 - Phần 2 - Phần 1

Chủ Nhật, 20 tháng 9, 2009

Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2009

Java: Nhanh hơn - mạnh hơn - nhẹ hơn ngay từ lúc coding

Khoảng cuối tháng này, tôi tổ chức một seminar tại FPT - Aptech về vấn đề coding trong Java sao cho đơn giản, nhanh và nhẹ hơn. Nhằm chuẩn bị nội dung, tôi sẽ lần lượt giới thiệu các bài viết nhỏ trong chủ đề này.

Thứ Ba, 8 tháng 9, 2009

Cưỡi người - Phần 13

Hẳn nào u Nèo cũng mở cửa quẳng ra mấy câu chửi. Gớm! Con gái có chồng nó khác. Chứ hồi còn ở nhà, chả bận nào dậy được trước u? Nhưng chẳng có tiếng giả nhời. Hai cánh cửa bên này khép chặt, hai cánh bên kia khóa bằng chiếc khóa ngoài to tướng. Nèo hoảng hốt gọi u liên tục.
Cưỡi người - Phần 12 - Phần 11 - Phần 10 - Phần 9 - Phần 8 - Phần 7 - Phần 6 - Phần 5 - Phần 4 - Phần 3 - Phần 2 - Phần 1

Thứ Tư, 2 tháng 9, 2009