Thứ Hai, 19 tháng 10, 2009

Cưỡi người - Phần 16

Bà Bời nhà ở đầu ngõ. Bà mắt lé, môi mỏng, người lùn, khuôn mặt phèn phẹt như đít xoong nhôm. Ngày trước thầy u bà phải dùng đến chị gái mới cưới được chồng cho bà. U Nèo kể vậy. Giai làng bên sang, có anh cao lớn mặt mũi sáng sủa, cô chị chường mặt tiếp khách, cô em nấp trong buồng.

Cưỡi người - Phần 15 - Phần 14 - Phần 13 - Phần 12 - Phần 11 - Phần 10 - Phần 9 - Phần 8 - Phần 7 - Phần 6 - Phần 5 - Phần 4 - Phần 3 - Phần 2 - Phần 1

Chủ Nhật, 4 tháng 10, 2009

Cưỡi người - Phần 15

Hai tằng tịu với Cắng. Cũng chả thèm gì đống mỡ nhưng sang nhà Cắng lúc nào Hai cũng được bì bũm rượu thịt. Có hôm uống đến say, Cắng khuân hắn lẳng vào góc buồng lấy bao tải trùm lên rồi đóng chặt cửa. Bao nhiêu bận Nèo tìm chồng chẳng thấy. Tưởng chồng cờ quạt xóm trên nhưng cũng không phải. Người ta nom thấy Hai la cà hàng lòng lợn thì bảo Nèo. Ra bận nào bận đó quán đóng cửa. Cả tháng nay, chồng con cứ thi thoảng lại mất tăm mất tích. Cũng chả ngờ vực gì. Gớm. Có một mẩu đen y như que cời cháy, ai người ta thèm? Chứ Nèo chẳng ế cũng chả thiết theo.

Cưỡi người - Phần 14 - Phần 13 - Phần 12 - Phần 11 - Phần 10 - Phần 9 - Phần 8 - Phần 7 - Phần 6 - Phần 5 - Phần 4 - Phần 3 - Phần 2 - Phần 1