Thứ Ba, 24 tháng 5, 2011

Kim chỉ nam gối đầu cho các lập trình viên.

10 nguyên tắc căn bản được đúc rút từ blog Ashish Arya.

Bằng những kinh nghiệm bản thân và vốn hiểu biết trao đổi từ các bậc đàn anh đi trước, tôi thấy những gì mà Ashish Arya đề cập cực kỳ đúng đắn cho bất cứ ai đang, sẽ theo nghiệp phát triển phần mềm. Tài liệu lược dịch, biên soạn và hiệu chỉnh.