Thứ Hai, 29 tháng 8, 2011

VietSpider 3 Build 18 released

VietSpider 3 Build 18 bản quét tin tức chính thức được released.

Dựa trên bản build 18 cơ bản cộng thêm các cải tiến riêng cho bản quét tin tức, build 18 chính thức release sau gần 5 tháng phát triển. Các cải tiến đáng chú ý gồm:

- Nâng cấp module làm việc với cơ sở dữ liệu quan hệ.
- Nâng cấp HTML Explorer và Path Editor (bộ soạn đường dẫn bóc tách)
- Nâng cấp hệ thống tính toán tin liên quan và trùng lặp.
- Giảm tải I/O giúp chương trình tăng tốc độ.
- Hỗ trợ multi index cho LinkGenerator.
- Hỗ trợ đặt lịch quét kênh theo giờ.
- Cập nhật module object-xml mapping, cải thiện đáng kể tốc độ.
- Bổ sung các plugin làm việc với Wordpress, Vbulletin, NukeViet.
- Cài đặc các plugin đồng bộ nội dung bằng giao diện đồ họa.

Và nhiều cải tiến khác nữa. Download VietSpider 3 Build 18 tại đây - các tập tin VietSpider3_18_1_News_Vi_Windows.zip hoặc VietSpider3_18_1_News_Vi_Windows_JRE.zip.