Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2012

Luận bàn về một số thuật ngữ và khái niệm trong lĩnh vực phần mềm

Trong quá trình giảng dạy, tôi thường xuyên phải đề cập về một số khái niệm hoặc thuật ngữ chuyên nghành. Vì vậy, bài viết dưới dây như một rút trích những hiểu biết cá nhân về một số khái niệm hay thuật ngữ chuyên nghành đó.

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2012

Phát hành bản VietSpider Build 19 - Tiếng Việt

- Phiên bản mới hỗ trợ Joomla 1.7.3, WordPress 3.3.1, NukeViet 3.3 và VBulletin 3.8.4
- Hỗ trợ plugin cho phép bạn ghi dữ liệu từ VietSpider ra một database (schema) bất kỳ do bạn tự định nghĩa. Không cần phải sử dụng schema của chính VietSpider.

Tải Bản phát hành cho Windows bản không cần cài đặt Java (JRE)

Tải Bản cho Linux

Xem thêm các thay đổi khác từ http://forum.vietspider.org/VietSpider-Build-19-Change-log-tp5010926p5010926.html