Thứ Ba, 14 tháng 2, 2012

Phát hành bản VietSpider Build 19 - Tiếng Việt

- Phiên bản mới hỗ trợ Joomla 1.7.3, WordPress 3.3.1, NukeViet 3.3 và VBulletin 3.8.4
- Hỗ trợ plugin cho phép bạn ghi dữ liệu từ VietSpider ra một database (schema) bất kỳ do bạn tự định nghĩa. Không cần phải sử dụng schema của chính VietSpider.

Tải Bản phát hành cho Windows bản không cần cài đặt Java (JRE)

Tải Bản cho Linux

Xem thêm các thay đổi khác từ http://forum.vietspider.org/VietSpider-Build-19-Change-log-tp5010926p5010926.html