Thứ Tư, 24 tháng 6, 2015

Mời tải bản VietSpider 22 làm việc ổn định với Wordpress mới nhất

Bản VietSpider 22 làm việc ổn định với Wordpress 4.1.1 mới nhất đã được released.

Mời tải bản mới nhất tại đây.

Wordpress plugin là chương trình cho phép bạn gửi tin (tự động) từ chương trình quét (tải) tin (từ các báo và các website) lên trang web xây dựng trên nền WordPress. VietSpider sẽ cố gắng phát triển trở thành 1 phần mềm post tin tự động tốt nhất lên Wordpress.