Thứ Hai, 12 tháng 9, 2016

Chương trìng khoá đào tạo Java Spring 2

Nâng cấp từ phiên bản đào tạo Spring 1.0 được biên soạn năm 2012, chương trình cho khoá đào tạo Spring 2.0 được phát triển trong suốt 6 tháng năm 2016 là một nâng cấp toàn diện, phức tạp. Khắc phục những yếu điểm về bài lab khó làm với sinh viên cùng lượng kiến thức trải rộng hơn, cao cấp hơn, chương trình học Spring 2.0 là một thách thức không hề dễ dàng với bất cứ sinh viên giỏi muốn trở thành một JEE Backend Developer hoặc Web Developer. Dưới đây là nội dung các bài lab.

Miễn phí  bài labs khoá Spring 1. Tải theo link dưới:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/60516717/Spring-1.Nhu-Dinh-Thuan.labs.zip
https://dl.dropboxusercontent.com/u/60516717/Spring-1.Nhu-Dinh-Thuan.Resources.zip