Thứ Ba, 12 tháng 9, 2017

Sau Java 9 - Cập nhật sẽ diễn ra vào 2 lần mỗi năm

Quá tuyệt, khi Oracle cũng sẽ dịch chuyển theo hướng tinh gọn, thay vì đợi dài cổ 3 năm 1 lần cho 1 phiên bản Java, chúng ta sẽ có 1 năm 2 phiên bản.

Scrum? Lean? Java sẽ cải tiến nhanh hơn khi chu kỳ nâng cấp còn 6 tháng/1 lần. Và ngày ấn định phát hành Java 9 sẽ là 21/09 này.  Sau bao nhiêu năm chờ đợi, cuối cùng Java 9 cũng được tách nhỏ thành các modules giúp giảm bớt sự cồng kềnh, linh hoạt trong phát triển. 

JDK 9’s Java Platform Module System

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

nhudinhthuan@gmail.com